Altan

Destinácia: Taliansko, Veneto (oblasť Benátok), Bibione - Lido dei Pini
Kód zájazdu: 1232722
Cena od: 20,57 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

10.06.2023 8 dní Last Minute 81,14 € +0 € vlastná
17.06.2023 8 dní Last Minute 81,14 € +0 € vlastná
24.06.2023 8 dní Last Minute 81,14 € +0 € vlastná
01.07.2023 8 dní Last Minute 81,14 € +0 € vlastná
08.07.2023 8 dní Last Minute 127,43 € +0 € vlastná
15.07.2023 8 dní First Minute 127,43 € +0 € vlastná
22.07.2023 8 dní First Minute 127,43 € +0 € vlastná
29.07.2023 8 dní First Minute 127,43 € +0 € vlastná
05.08.2023 8 dní First Minute 139,29 € +0 € vlastná
12.08.2023 8 dní First Minute 139,29 € +0 € vlastná
19.08.2023 8 dní First Minute 106,71 € +0 € vlastná
26.08.2023 8 dní First Minute 106,71 € +0 € vlastná
02.09.2023 8 dní First Minute 106,71 € +0 € vlastná
09.09.2023 4 dni First Minute 41,57 € +0 € vlastná
09.09.2023 5 dní First Minute 55,43 € +0 € vlastná
09.09.2023 6 dní First Minute 69,29 € +0 € vlastná
09.09.2023 7 dní First Minute 83,14 € +0 € vlastná
09.09.2023 8 dní First Minute 82,86 € +0 € vlastná
09.09.2023 9 dní First Minute 103,86 € +0 € vlastná
09.09.2023 10 dní First Minute 110,71 € +0 € vlastná
09.09.2023 11 dní First Minute 117,57 € +0 € vlastná
09.09.2023 12 dní First Minute 124,43 € +0 € vlastná
09.09.2023 13 dní First Minute 131,29 € +0 € vlastná
09.09.2023 14 dní First Minute 138,14 € +0 € vlastná
10.09.2023 4 dni First Minute 41,57 € +0 € vlastná
10.09.2023 5 dní First Minute 55,43 € +0 € vlastná
10.09.2023 6 dní First Minute 69,29 € +0 € vlastná
10.09.2023 7 dní First Minute 83,14 € +0 € vlastná
10.09.2023 8 dní First Minute 90 € +0 € vlastná
10.09.2023 9 dní First Minute 96,86 € +0 € vlastná
10.09.2023 10 dní First Minute 103,71 € +0 € vlastná
10.09.2023 11 dní First Minute 110,57 € +0 € vlastná
10.09.2023 12 dní First Minute 117,43 € +0 € vlastná
10.09.2023 13 dní First Minute 124,29 € +0 € vlastná
10.09.2023 14 dní First Minute 131,14 € +0 € vlastná
11.09.2023 4 dni First Minute 41,57 € +0 € vlastná
11.09.2023 5 dní First Minute 55,43 € +0 € vlastná
11.09.2023 6 dní First Minute 69,29 € +0 € vlastná
11.09.2023 7 dní First Minute 76,14 € +0 € vlastná
11.09.2023 8 dní First Minute 83 € +0 € vlastná
11.09.2023 9 dní First Minute 89,86 € +0 € vlastná
11.09.2023 10 dní First Minute 96,71 € +0 € vlastná
11.09.2023 11 dní First Minute 103,57 € +0 € vlastná
11.09.2023 12 dní First Minute 110,43 € +0 € vlastná
11.09.2023 13 dní First Minute 117,29 € +0 € vlastná
11.09.2023 14 dní First Minute 124,14 € +0 € vlastná
12.09.2023 4 dni First Minute 41,57 € +0 € vlastná
12.09.2023 5 dní First Minute 55,43 € +0 € vlastná
12.09.2023 6 dní First Minute 62,29 € +0 € vlastná
12.09.2023 7 dní First Minute 69,14 € +0 € vlastná
12.09.2023 8 dní First Minute 76 € +0 € vlastná
12.09.2023 9 dní First Minute 82,86 € +0 € vlastná
12.09.2023 10 dní First Minute 89,71 € +0 € vlastná
12.09.2023 11 dní First Minute 96,57 € +0 € vlastná
12.09.2023 12 dní First Minute 103,43 € +0 € vlastná
12.09.2023 13 dní First Minute 110,29 € +0 € vlastná
12.09.2023 14 dní First Minute 117,14 € +0 € vlastná
13.09.2023 4 dni First Minute 41,57 € +0 € vlastná
13.09.2023 5 dní First Minute 48,43 € +0 € vlastná
13.09.2023 6 dní First Minute 55,29 € +0 € vlastná
13.09.2023 7 dní First Minute 62,14 € +0 € vlastná
13.09.2023 8 dní First Minute 69 € +0 € vlastná
13.09.2023 9 dní First Minute 75,86 € +0 € vlastná
13.09.2023 10 dní First Minute 82,71 € +0 € vlastná
13.09.2023 11 dní First Minute 89,57 € +0 € vlastná
13.09.2023 12 dní First Minute 96,43 € +0 € vlastná
13.09.2023 13 dní First Minute 103,29 € +0 € vlastná
13.09.2023 14 dní First Minute 110,14 € +0 € vlastná
14.09.2023 4 dni First Minute 34,57 € +0 € vlastná
14.09.2023 5 dní First Minute 41,43 € +0 € vlastná
14.09.2023 6 dní First Minute 48,29 € +0 € vlastná
14.09.2023 7 dní First Minute 55,14 € +0 € vlastná
14.09.2023 8 dní First Minute 62 € +0 € vlastná
14.09.2023 9 dní First Minute 68,86 € +0 € vlastná
14.09.2023 10 dní First Minute 75,71 € +0 € vlastná
14.09.2023 11 dní First Minute 82,57 € +0 € vlastná
14.09.2023 12 dní First Minute 89,43 € +0 € vlastná
14.09.2023 13 dní First Minute 96,29 € +0 € vlastná
14.09.2023 14 dní First Minute 103,14 € +0 € vlastná
15.09.2023 4 dni First Minute 27,57 € +0 € vlastná
15.09.2023 5 dní First Minute 34,43 € +0 € vlastná
15.09.2023 6 dní First Minute 41,29 € +0 € vlastná
15.09.2023 7 dní First Minute 48,14 € +0 € vlastná
15.09.2023 8 dní First Minute 55 € +0 € vlastná
15.09.2023 9 dní First Minute 61,86 € +0 € vlastná
15.09.2023 10 dní First Minute 68,71 € +0 € vlastná
15.09.2023 11 dní First Minute 75,57 € +0 € vlastná
15.09.2023 12 dní First Minute 82,43 € +0 € vlastná
15.09.2023 13 dní First Minute 89,29 € +0 € vlastná
15.09.2023 14 dní First Minute 96,14 € +0 € vlastná
16.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
16.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
16.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
16.09.2023 7 dní First Minute 41,14 € +0 € vlastná
16.09.2023 8 dní First Minute 33,86 € +0 € vlastná
16.09.2023 9 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
16.09.2023 10 dní First Minute 61,71 € +0 € vlastná
16.09.2023 11 dní First Minute 68,57 € +0 € vlastná
16.09.2023 12 dní First Minute 75,43 € +0 € vlastná
16.09.2023 13 dní First Minute 82,29 € +0 € vlastná
16.09.2023 14 dní First Minute 89,14 € +0 € vlastná
17.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
17.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
17.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
17.09.2023 7 dní First Minute 41,14 € +0 € vlastná
17.09.2023 8 dní First Minute 48 € +0 € vlastná
17.09.2023 9 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
17.09.2023 10 dní First Minute 61,71 € +0 € vlastná
17.09.2023 11 dní First Minute 68,57 € +0 € vlastná
17.09.2023 12 dní First Minute 75,43 € +0 € vlastná
17.09.2023 13 dní First Minute 82,29 € +0 € vlastná
17.09.2023 14 dní First Minute 89,14 € +0 € vlastná
18.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
18.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
18.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
18.09.2023 7 dní First Minute 41,14 € +0 € vlastná
18.09.2023 8 dní First Minute 48 € +0 € vlastná
18.09.2023 9 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
18.09.2023 10 dní First Minute 61,71 € +0 € vlastná
18.09.2023 11 dní First Minute 68,57 € +0 € vlastná
18.09.2023 12 dní First Minute 75,43 € +0 € vlastná
18.09.2023 13 dní First Minute 82,29 € +0 € vlastná
19.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
19.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
19.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
19.09.2023 7 dní First Minute 41,14 € +0 € vlastná
19.09.2023 8 dní First Minute 48 € +0 € vlastná
19.09.2023 9 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
19.09.2023 10 dní First Minute 61,71 € +0 € vlastná
19.09.2023 11 dní First Minute 68,57 € +0 € vlastná
19.09.2023 12 dní First Minute 75,43 € +0 € vlastná
20.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
20.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
20.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
20.09.2023 7 dní First Minute 41,14 € +0 € vlastná
20.09.2023 8 dní First Minute 48 € +0 € vlastná
20.09.2023 9 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
20.09.2023 10 dní First Minute 61,71 € +0 € vlastná
20.09.2023 11 dní First Minute 68,57 € +0 € vlastná
21.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
21.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
21.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
21.09.2023 7 dní First Minute 41,14 € +0 € vlastná
21.09.2023 8 dní First Minute 48 € +0 € vlastná
21.09.2023 9 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
21.09.2023 10 dní First Minute 61,71 € +0 € vlastná
22.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
22.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
22.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
22.09.2023 7 dní First Minute 41,14 € +0 € vlastná
22.09.2023 8 dní First Minute 48 € +0 € vlastná
22.09.2023 9 dní First Minute 54,86 € +0 € vlastná
23.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
23.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
23.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
23.09.2023 7 dní First Minute 41,14 € +0 € vlastná
23.09.2023 8 dní First Minute 33,86 € +0 € vlastná
24.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
24.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
24.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
24.09.2023 7 dní First Minute 41,14 € +0 € vlastná
25.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
25.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
25.09.2023 6 dní First Minute 34,29 € +0 € vlastná
26.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná
26.09.2023 5 dní First Minute 27,43 € +0 € vlastná
27.09.2023 4 dni First Minute 20,57 € +0 € vlastná

Altan

TV domáce zviera parkovisko plážový servis piesočnatá pláž klimatizácia
Vzdialenosť od centra: 200 m
Vzdialenosť od pláže: 300 m

Poloha / pláž:
Bibione - Lido dei Pini, pláž - 300 m, centrum - 200 m

Vybavenosť a služby:
výťah, 1 vyhradené kryté alebo vonkajšie parkovacie miesto / apartmán

Vybavenosť apartmánov:
klimatizácia* (na vyžiadanie v ČR), TV, spravidla mikrovlnka, pečiaca rúra
* služby za príplatok


Popis apartmánov:
bilo 4/5: 30 m2 - 1 spálňa s manželskou posteľou a prípadne 1 samostatným lôžkom, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom (možnosť typu "zásuvka") pre 2 osoby, sociálne zariadenie so sprchou, balkón
trilo 6/7: 50 m2 - 1 spálňa s manželskou posteľou a prípadne 1 samostatným lôžkom, 1 spálňa s 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom (možnosť typu "zásuvka") pre 2 osoby, sociálne zariadenie so sprchou, balkón

Upozornenie:
večere 340 Kč / os. / deň sú podávané v reštaurácií; na výber je z jedálneho lístka a servírovaný je tiež zeleninový šalát, cena tiež zahŕňa 0,5 l vody či 0,25 l iného nealkoholického nápoja alebo stolového vína

Upozornenie:
plážový servis pozostáva zo slnečníka, lehátka a plážového kresla; ponúkaný je na prevažnej väčšine pláží v Bibione

Upozornenie:
pobytová taxa / povinná úhrada na mieste: 0,75 € / deň / os. od 4 rokov (účtovaná je maximálne za 10 dní)

Dĺžka pobytu:
ľubovoľne dlhé pobyty od 3 nocí v období od 23.04. do 02.07. a od 10.09. do konca sezóny, pevne dané týždenné pobyty od / do soboty v období od 02.07. do 10.09.

Výhody a nevýhody:
- skvelá poloha - kúsok od pláže i centra
- niektoré apartmány vybavené klimatizáciou
- niektoré apartmány s nadštandardne priestrannými balkónmi
- ideálna, častokrát osvedčená alternatíva pre skupinové zájazdy
- vhodné i pre klientov s domácimi miláčikmi
- dom má od roku 2021 novú fasádu
- ideálna poloha i pre záujemcov o cykloturistiku - cyklotrasa priamo pod oknami
- aquapark Aquasplash 10 km
- apartmány so starším vybavením (-)

Generované systémom ProfiTour